Mój Prąd Warszawa

Program "Mój Prąd" – Twoja szansa na ekologiczną energię.

Dowiedz się więcej

Przydatne informacje

Dofinansowanie

Uzyskaj wsparcie na fotowoltaikę.

Warunki

Kto może skorzystać?

Korzyści

Oszczędności i ekologia

Mój Prąd Warszawa

Program "Mój Prąd" – Twoja szansa na ekologiczną energię

Program "Mój Prąd" jest inicjatywą rządową, której celem jest wsparcie polskich gospodarstw domowych w produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Dzięki dofinansowaniu, mieszkańcy mogą zainstalować na swoich domach panele fotowoltaiczne, przyczyniając się do ochrony środowiska i zmniejszania rachunków za prąd.

Nowa edycja programu

Nowa edycja programu "Mój Prąd" na lata 2021 – 2023, znana jako MP5, oferuje jeszcze więcej możliwości. Umożliwia nie tylko instalację paneli fotowoltaicznych, ale także wsparcie w montażu nowoczesnych urządzeń, takich jak pompy ciepła czy systemy zarządzania energią domową (HEMS/EMS).

Główne założenia programu

  • Okres kwalifikowania wydatków: od 01.02.2020 r. – wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem muszą być dokonane w tym okresie.
  • Grupy Wnioskodawców: program jest otwarty dla gospodarstw domowych, które jeszcze nie skorzystały z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej lub które przejdą na system rozliczania net-billing.
  • Wysokość dofinansowania: do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 6 000,00 zł dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, z możliwością uzyskania dodatkowego wsparcia na instalację urządzeń dodatkowych.

Wymogi techniczne i zmiany w programie

W ramach nowej edycji programu wprowadzono zmiany w wymogach technicznych dla niektórych urządzeń dodatkowych oraz zwiększono liczbę wymaganych załączników do wniosku, w tym o dokument potwierdzający numer rachunku bankowego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Mój Prąd" składa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanego generatora wniosków. Wszelka dokumentacja papierowa będzie odrzucana.

Potrzebne dokumenty

Do wniosku należy dołączyć m.in. faktury za zakup i montaż instalacji, dokument potwierdzający numer rachunku bankowego oraz, w przypadku aplikowania przez pełnomocnika, wzór pełnomocnictwa dostępny na stronie programu.

Korzyści z udziału w programie

Udział w programie "Mój Prąd" to nie tylko oszczędności na rachunkach za energię i dofinansowanie do instalacji, ale także wkład w ochronę środowiska poprzez produkcję zielonej energii. To krok w stronę samowystarczalności energetycznej i nowoczesnego gospodarstwa domowego.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Warszawy do skorzystania z programu i inwestycji w odnawialne źródła energii. Razem możemy przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 i ochrony naszej planety dla przyszłych pokoleń.

Informacje na temat strony

Strona internetowa "Mój Prąd Warszawa" poświęcona jest programowi rządowemu wspierającemu polskie gospodarstwa domowe w produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, głównie poprzez instalację paneli fotowoltaicznych. Program ten oferuje dofinansowanie do zakupu i montażu paneli, a także nowoczesnych urządzeń, takich jak pompy ciepła czy systemy zarządzania energią domową, z myślą o oszczędnościach, ekologii i nowoczesnym gospodarstwie domowym. Zachęca mieszkańców do inwestycji w odnawialne źródła energii, przyczyniając się do ochrony środowiska i zmniejszenia emisji CO2.

Polecane usługi

Inne strony

kontakt

Telepartner

ul. Trylińskiego 2

10-683 Olsztyn

+48 22 203 40 40

www.telepartner.pl